Become a Patron!

Inconsistencies, confusion - Electronic cigarette law needs to be considered(Bài viết này là sự tham khảo thông tin ở một số quốc gia)
Một báo cáo y tế của cơ quan Royal College of Physicians đã tạo ra bước ngoặt khi “khuyến khích” sử dụng thuốc lá điện tử. Và người dân cần được hiểu biết rằng thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá thông thường rất nhiều. Tuy nhiên, báo cáo này cũng nói rõ, thuốc lá điện tử không phải “cửa ngõ” duy nhất để cai thuốc lá truyền thống .Nhưng, vấn đề ở đây là gì ?

Theo nghiên cứu xã hội cho biết:"Theo luật mới, quảng cáo thuốc lá điện tử sẽ bị cấm trong in ấn, trên truyền hình và đài phát thanh, trong khi các quy định khác về chất lỏng nicotine và hương vị vẫn sẽ được giới thiệu."
Đây là việc gây ra sự áp đặt và lố bịch cho thuốc lá điện tử khi mà việc sử dụng thuốc lá điện tử bị coi như hút thuốc lá truyền thống và bị hạn chế quảng cáo. Mặc dù, các chuyên gia y tế đã coi việc dùng thuốc lá điện tử là trợ giúp hiệu quả cho việc bỏ thuốc lá truyền thống .
Sự nhầm lẫn ở đây do hình dạng thiết kế của thuốc lá điện tử và khói của nó. Người khác thì lại cho rằng việc bị cấm quảng cáo do sản phẩm chứa Nicotin. Vậy khoai tây chứa Nicotin sao không cấm? Mặc dù chất độc hại từ thuốc lá thông thường lớn nhất từ hắc ín, còn thuốc lá điện tử không hề có .
Để xử lí vấn đề này theo một cách yêu cầu lịch sự, đại diện nhiều công ty thuốc lá điện tử đã lên tiếng: “ Nếu sản phẩm của chúng tôi được coi là có lợi cho sức khỏe của người từng hút thuốc và trong thực tế, giúp đỡ họ bỏ hoàn toàn; hãy cho phép ngành công nghiệp của chúng tôi và các doanh nghiệp trong không gian “thở” để thành lập chính nó như cách bạn làm cho một doanh nghiệp có uy tín và trách nhiệm khác"

Xem thêm các bài viết cùng chủ
 

Whiskey

Diamond Contributor
Member For 4 Years
Translated to English

(This article is a reference to the information in some countries)
A medical report of the Royal College of Physicians agency has created a turning point when "encourage" use of electronic cigarettes. And people should be understood that electronic cigarettes safer than conventional cigarettes a lot. However, the report also stated, electronic cigarettes are not "gateway" unique to traditional smoking cessation.But, what is the problem here?

According to social research, said: "Under the new law, electronic tobacco advertising will be banned in print, on television and radio, while other provisions of liquid nicotine and flavor will still be introduce."
This is the cause of imposition and ridiculous for electronic cigarettes when using electronic cigarettes as smokers are considered traditional and limited advertising. Although medical experts have considered the use of electronic cigarettes is effective aid for quitting traditional cigarettes.
The confusion here by designing the shape of the electronic cigarette and its smoke. Others argue that the prohibited advertising Nicotine-containing products. So why not potato contains Nicotine banned? Although toxic substances from tobacco largest conventional tar, electronic cigarettes are not there.
To handle this problem in a polite request, representatives of many electronic cigarette companies have voiced: "If our products are considered to be beneficial for the health of former smokers and in practice health, help them out completely; please allow our industry and enterprises in space to "breathe" to establish itself as you would for a reputable business and other responsibilities "
 

Hype

Bronze Contributor
Member For 3 Years
Plenty of government people are getting paid to piss all over us . Here in Canada the corruption is showing up now after they paid off your people . Juul is getting fuct by the media and dragging everyone down with them , thus vilifying the vape industry . The hype is out of control . We have prescription drug shortages but all of the corrupt official focus on vaping as a plague that has to be eradicated by all means . Claiming that it is harming the youth . Ironically there is 0 education on the subject and there is a shitload of media talking loads of bullshit about the EVILS of vaping !! WTF ??
 

VU Sponsors

Top